Thách thức của quá trình hội tụ kế toán quốc tế và những kinh nghiệm cho Việt Nam (Phần 2)

Đặt vấn đề Quá trình hội tụ kế toán quốc tế ngày càng được sự quan tâm của các tổ chức quốc tế về kế toán cũng như các quốc gia trên thế g...

Thách thức của quá trình hội tụ kế toán quốc tế và những kinh nghiệm cho Việt Nam (Phần 1)

Đặt vấn đề Quá trình hội tụ kế toán quốc tế ngày càng được sự quan tâm của các tổ chức quốc tế về kế toán cũng như các quốc gia trên thế...

Kho bạc cấp huyện không được tạm ứng vốn

Kho bạc Nhà nước (KBNN) quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh sẽ không được phép thực hiện tạm ứng vốn KBNN, việc tạm ứng vốn KBN...

Hai Bộ Tài chính Việt Nam và Trung Quốc: Bàn thảo triển khai thành lập AIIB

Sáng ngày 17-3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trương Chí Trung đã có buổi tiếp đoàn Bộ Tài chính Trung Quốc do Thứ trưởng ...

Kiểm toán các ước tính kế toán

Ước tính kế toán là một giá trị gần đúng của một chỉ tiêu liên quan đến Báo cáo tài chính (BCTC) được ước tính trong trường hợp thực tế đ...

Lệch hàng trăm tỷ đồng sau kiểm toán

Công ty chứng khoán Sacombank là một trong những đơn vị thay đổi lớn về số liệu. Đơn vị này công bố lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ...