Câu hỏi:
 Bà Đình Thị Mỵ Quyên làm kế toán tại UBND phường Hạ Long, TP Nam Định, tỉnh Nam Định, muốn biết theo quy định tại Thông tư liên tịch 50/2005/TTLT-BTC-BNV bà có được hưởng phụ cấp trách nhiệm kế toán không?

Trả lời: 
 Căn cứ mục 1.9 khoản 1 Phần I Thông tư liên tịch 50/2005/TTLT-BTC-BNV, đối tượng áp dụng gồm UBND các cấp kể cả các đơn vị kế toán cấp II, III trực thuộc UBND các cấp. Vì vậy các đơn vị kế toán thuộc UBND nơi bà Đinh Thị Mỵ Quyên công tác cũng thuộc đối tượng áp dụng Thông tư liên tịch này.
Về chế độ phụ trách kế toán, bà Đình Thị Mỵ Quyên có thể nghiên cứu quy định tại Phần V của TTLT số 50/2005/TTLT-BTC-BNV nêu trên.
Nếu bà Quyên chưa được hưởng phụ cấp phụ trách kế toán thì liên hệ với Sở Nội vụ tại địa phương để được giải đáp cụ thể.