Cách tính thuế giá trị gia tăng

Câu hỏi:
1.   Vào này 19/09/2008, nhà máy VMEP Hà Tây bị hỏa hoạn do chập điện (kết luận điều tra số 44-KLĐT/PC14 của Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an Thành phố Hà Nội), cháy phần kho chứa linh kiện, hàng thành phẩm, văn phòng và kho chứa tài liệu. Về việc này, chúng tôi đã tiến hành gửi công văn báo cáo sự việc với Cục thuế Hà Nội.

2.   Tổn thất do cháy của nhà máy VMEP tại Hà Tây là rất lớn và gồm nhiều hạng mục nên quá trình thẩm định, xác định bồi thường của Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã kéo dài đến ngày 15/10/2010. Ngay sau khi nhà máy VMEP Hà Tây chúng tôi kết thúc vụ việc với Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, chúng tôi đã lập công văn gửi Cục thuế Hà nội báo cáo tổng giá trị tổn thất do sự cố cháy này (giá trị tổn thất, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, tài sản theo từng hạng mục), và đề nghị được Cục thuế Hà Nội hướng dẫn một số vấn đề sau:
-      Cách tính thuế GTGT của hàng bị cháy như thế nào vì hàng hóa bị tổn thất do cháy bao gồm cả linh kiện, tài sản mua ngoài và linh kiện, xe máy thành phẩm do nhà máy sản xuất?
-      Phần thuế GTGT của hàng hóa, tài sản bị thiệt hại có được khấu trừ hay không?
-      Cách ghi nhận tổn thất về giá trị (trước thuế GTGT) & thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, tài sản bị thiệt hại như thế nào?
3.   Ngày 21/1/2011, chúng tôi nhận được Công văn của Cục thuế Hà Nội trả lời như sau:
-      “… Công ty có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, tài sản cố định mua vào thiết bị thiệt hại do cháy, hỏa hoạn thì không được khấu trừ…”.
-      “…Về việc ghi nhận, hạch toán tổn thất về giá trị (trước thuế ) và thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, tài sản bị thiệt hại đề nghị công ty liên hệ với Vụ CĐKT&KT – Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể”.
Trả lời:
Về nguyên tắc, giá trị của hàng hóa và thuế GTGT của hàng hóa bị tổn thất không được bồi thường được hạch toán vào giá vốn hàng bán, giá trị của tài sản và thuế GTGT của tài sản bị tổn thất không được bồi thường được hạch toán vào chi phí khác.
Về phương pháp hạch toán đối với việc ghi nhận tổn thất về giá trị và thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, tài sản bị thiệt hại do hỏa hoạn, đề nghị Công ty nghiên cứu và thực hiện theo quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006.